Hongkong HKG

Hongkong

Hongkong Special Adminstrative

Region of  the People's Republic of China

香港

 

Capital: Hongkong

                                                          Area: 1'104 km²

 

Country-Information on Wikipedia

Plates-Information on Wikipedia

Normal series 1983